ZINCOR plechy – ZE

Kontinuální elektrolytický proces používá zinkování na jednu nebo obě strany za studena válcovaného svitku. Toto zinkování chrání ocelový list proti korozi a v kombinaci se standardním ošetřením povrchu tvoří vynikající povrch pro následné lakování barvou nebo lepení folie. Používá se pro výrobu automobilových dílů a jiné součásti s vysokými požadavky na povrch, elektrické spotřebiče pro domácnost a elektronický průmysl.

Povrchy

Typy povrchů Povrchová úprava
A normální povrch M matný povrch
B zlepšený povrch R hrubý povrch


U neošetřený


P fosfátovaný


PO fosfátovaný+olejovaný


O olejovaný


C chemicky pasivovaný


CO chemicky pasivovaný+olej
Nátěry povrchů Tolerance EN
obě strany 25/25–50/50–75/75–100/100 10 131
jedna strana 25/0–50/0–75/0–100/0
rozdílné strany 50/25–75/25–75/50

Jakosti a mechanické vlastnosti

Nízké uhlíkové oceli pro tváření za studena (EN 10 152)

Jakost Re (MPa) Rm (MPa) A80 (%) MIN
DC01+ZE 140–280 270–410 28
DC03+ZE 140–240 270–370 34
DC04+ZE 140–220 270–350 37
DC05+ZE 140–200 270–330 39
DC06+ZE 130–180 270–350 41
DC07+ZE 110–160 250–310 43

Vysoce pevnostní oceli (EN 10 268)

Jakost Re (MPa) MIN Rm (MPa) MIN A80 (%) MIN
HC180Y+ZE 180–230 340–400 36
HC220Y+ZE 220–270 350–420 34
HC260Y+ZE 260–320 380–440 32

Vysoce pevnostní ocelí s vysokým meze kluzu pro tváření za studena (EN 10 268)

Jakost Re (MPa) MIN Rm (MPa) MIN A80 (%) MIN
HC260LA+ZE 260–330 350–430 26
HC300LA+ZE 300–380 380–480 23
HC340LA+ZE 340–420 410–510 21
HC380LA+ZE 380–480 440–560 19
HC420LA+ZE 420–520 470–590 17

Fosforem legovaných oceli s vysokým meze kluzu pro tváření (EN 10 268)

Jakost Re (MPa) MIN Rm (MPa) MIN A80 (%) MIN
HC180P+ZE 180–230 280–360 34
HC220P+ZE 220–270 320–400 32
HC260P+ZE 260–320 360–440 29
HC300P+ZE 300–360 400–480 26

Oceli k cementování (EN 10 268)

Jakost Re (MPa) MIN Rm (MPa) MIN A80 (%) MIN
HC180B+ZE 180–230 300–360 34
HC220B+ZE 220–270 320–400 32
HC260B+ZE 260–320 360–440 29
HC300B+ZE 300–360 400–480 26

Izotropní oceli (EN 10 268)

Jakost Re (MPa) MIN Rm (MPa) MIN A80 (%) MIN
HC220I+ZE 220–270 300–380 34
HC260I+ZE 260–310 320–400 32
HC300I+ZE 300–350 340–440 30