Mechanické a chemické zkoušky

Na všechny vstupní svitky, které přijdou z hutí se vždy dělá mechanická zkouška Re, Rm, A, abychom měli jistotu, že jsou tyto hodnoty v souladu s atestem. Mechanické zkoušky děláme samozřejmě i  pro naše zákazníky, kteří tyto hodnoty požadují.